N

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Onder bepaalde voorwaarden kunnen kopers van een woning in aanmerking komen voor deze garantie, die is bedoeld om het eigen woningbezit te stimuleren. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stelt zich hierbij garant voor betaling van de rente en aflossing van de lening. Een belangrijk voordeel hierbij is dat de hypotheekverstrekker (bijvoorbeeld een bank) een lagere hypotheekrente berekend, omdat hij immers geen risico loopt. Via deze website, door het aanklikken van de knop 'hypotheken' op deze pagina, kunt u in contact komen met een onafhankelijke hypotheekadviseur. Hij kan u alles vertellen over uw financieringsmogelijkheden en de NHG.

Nota van afrekening

Tegelijk met het concept akte van levering ontvangt de koper van de notaris een nota van afrekening. Hierin zijn behalve de koopsom alle kosten vermeld die op de transactie betrekking hebben, zoals de overdrachtsbelasting, de kosten voor registratie, de afsluitkosten van de eventuele hypothecaire lening en meestal ook de makelaarskosten.

Notaris

De notaris is een openbare ambtenaar die door de Koningin is benoemd. Zonder zijn tussenkomst is de eigendomsoverdracht van een huis, maar ook het afsluiten van een hypotheek niet mogelijk. De notaris zorgt voor het inschrijven van de akte van levering bij het Kadaster en het inschrijven van de hypotheek in het hypotheekregister.