M

Maisonette

Een (galerij)woning waarbij het woon- en slaapgedeelte elk op een afzonderlijke verdieping liggen.

Makelaar

Een makelaar in onroerende zaken bemiddelt namens de kopende óf de verkopende partij bij een transactie van een onroerende zaak. Hij dient hierbij uitsluitend het belang van zijn cliënt. Een makelaar is een onderhandelaar, geen handelaar. Door een in maart 2001 ingegane wetswijziging mag iedereen zich makelaar noemen. Een registermakelaar is een makelaar die geregistreerd is in het door KEMA beheerde Register Makelaar-taxateur onroerende zaken. Een registermakelaar moet aan hoge kwalificatie eisen voldoen en over specifieke praktijkvaardigheden beschikken. Alle LMV-makelaars zijn verplicht ingeschreven in het Register Makelaar-taxateur onroerende zaken.

Makelaar-taxateur

Een makelaar-taxateur beschikt over de kwalificaties om ook taxaties van onroerende zaken uit te voeren. LMV-makelaars zijn altijd gekwalificeerd om op te treden als makelaar én taxateur. Alle LMV-makelaars zijn ingeschreven in het Register Makelaar-taxateur onroerende zaken.

Makelaarskosten

Zie: 'Courtage'

Moederhaard

Een moederhaard is een CV-ketel die het uiterlijk heeft van een gewone gaskachel maar ook de radiatoren in andere ruimten verwarmt en is dus een centrale verwarming.