L

Lijst van (roerende) zaken

Vast onderdeel van de koopakte is een lijst van onroerende en (soms) roerende zaken die bij de koop zijn inbegrepen. Deze zaken moeten vooraf door de koper en de verkoper worden afgesproken. De lijst van zaken wordt als bijlage aan de koopakte toegevoegd.

LMV DataNetwerk

Voor het uitwisselen van het woningaanbod maken de LMV-makelaars gebruik van het LMV DataNetwerk. Op deze wijze kan bij iedere LMV-makelaar het totale aanbod worden geraadpleegd. Het LMV DataNetwerk voedt tevens de eigen website van de LMV, zodat deze eveneens het volledige aanbod aan woningen bevat. Alle te koop aangeboden woningen zijn voorzien van één of meer foto's en alle relevante informatie die op de woning betrekking heeft.