I

Inboedel

Alle spullen in een huis die niet aan het pand vastzitten, zoals servies, meubels, gordijnen en apparatuur.

Informatieplicht/mededelingsplicht

De eigenaar van een onroerende zaak is wettelijk verplicht de kandidaat-koper te informeren over onder andere de bouwkundige staat van de woning. Als de verkoper bekend is met zichtbare of onzichtbare gebreken moet hij deze informatie bekend maken. Ook andere informatie waarover de verkoper beschikt en die van invloed kan zijn op de transactie of de prijs moet hij bekend maken.