D

Dagrente

De dagrente is de op het moment geldende rente voor een nieuw af te sluiten soortgelijke hypotheek.

Domicilie

In een koopovereenkomst staat: Voor de uitvoering van de overeenkomst kiezen partijen domicilie ten kantore van notaris. Domicilie kiezen wil zeggen: wettelijke woonplaats kiezen. Hier wordt dus een adres gekozen voor het ten uitvoering brengen van een rechtshandeling, zoals koop of verkoop en/of notariƫle overdracht van een woning. Als een brief gestuurd is naar het domicilieadres, wordt aangenomen dat die door bedoelde partij is ontvangen.

Dubbele beglazing

Dubbele ruiten die fabrieksmatig aan elkaar verbonden zijn en waarbij de ruimte tussen de ruiten bestaat uit droge lucht of een edelgas.