ABC

A

Akte van levering

Dit is de notariƫle akte, waarin het eigendom van de onroerende zaak aan de nieuwe eigenaar wordt overgedragen, ook wel eigendomsbewijs genoemd. De akte wordt door de notaris opgesteld aan de hand van de door koper en verkoper getekende koopakte die hem door de makelaar ter hand wordt gesteld. De akte van levering wordt door zowel de notaris, de koper als de verkoper ondertekend. De notaris zorgt ervoor dat de akte wordt ingeschreven in de openbare registers, waarna de eigendomsoverdracht een feit is. De koper ontvangt na inschrijving in het Kadaster een afschrift van de akte. Dit afschrift is het eigendomsbewijs van de koper. De originele akte blijft in bewaring bij de notaris.

Akte van splitsing

Bij splitsing van een gebouw in meerdere zelfstandige eenheden wordt een akte van splitsing opgesteld. In de akte is onder andere een overzicht van de door de splitsing ontstane appartementsrechten opgenomen en wordt (wettelijk verplicht) de Vereniging van Eigenaren opgericht.

Anti-speculatiebeding

Beding waardoor een huis gedurende een vastgestelde periode slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht.

Appartementsrecht

Eigendomsrecht en recht van het gebruik van een bepaald deel van een gebouw dat volgens zijn inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Ieder mag zijn aandeel vervreemden, maar heeft niet de bevoegdheid om het appartement op te delen.

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is met name na de oorlog, zo tot aan de jaren '80 in en om veel gebouwen toegepast, vaak in de vorm van asbesthoudend cement. Asbest cementplaten bevinden zich het meest in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen, in of bij CV-installatie, op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Ook in sommige soorten vinylzeil (geproduceerd tussen 1963 en 1980) en in een bepaald type oude, harde vinyltegels komt asbest voor. Bovendien kan asbest ook in huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen voorkomen (zoals haardrogers, strijkijzers, warmhoudplaatjes), evenals in oudere gashaarden. Een